Zatwierdzeni Podwykonawcy

Informacje dla podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy:

Zestawienie Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców

L.p. Nazwa firmy Data zatwierdzenia Zakres prac Kategoria podmiotu
1 PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO – PROJEKTOWE „GEOSTAR” - kompleksowa obsługa geodezyjna w pełnym zakresie przy realizacji zadania inwestycyjnego usługodawca
2 GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. - wykonanie badań geologicznych usługodawca
3 KANSKA Biuro projektowe Beata Kańska - prace projektowe - branża zieleni usługodawca
4 VALUE ENGINEERING Sp. z o.o. - prace projektowe - branża elektroenergetyczna, teletechniczna, przebudowa urządzeń kolejowych usługodawca
5 NATURPROJEKT Tomasz Pakuła - wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz świadczenie nadzoru autorskiego usługodawca
6 Ramirent S.A. - dostawa sprzętu - zaplecze Wykonawcy dostawca
7 ViaCon Polska Sp. z o.o. - dostawa elementów prefabrykowanych dostawca
8 Usługi Ogólnobudowlane, Prace Ziemne Piotr Ociepa 10.05.2016 karczowanie po wycince, usunięcie i wywóz karpin oraz wyrównanie terenu podwykonawca robót budowlanych
9 Chełmiński Mariusz P.T.H.U. MANTRANS - transport kruszyw usługodawca
10 PHU EURO-TRANS Sp. z o.o. - transport kruszyw usługodawca
11 SAINT-GOBAIN Polska Sp. z o.o. - dostawa rur do wody typu PE100 DN225 SDR17 oraz włazów kanałowych i rusztów żeliwnych dostawca
12 Paech Sp. z o.o. - dostawa elementów kanalizacyjnych dostawca
13 ToRoPoL Sp. z o.o. - dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby wyposażenia niestacjonarnego laboratorium Zamawiającego dostawca
14 KELLER-POLSKA Sp. z o.o. 12.09.2016 projekt wykonawczy oraz roboty geotechniczne - wzmocnienie podłoża podwykonawca robót budowlanych
15 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "KAN-WOD"
Sp. z o.o.
04.07.2016 realizacja kanalizacji deszczowej i zbiorników wodnych, melioracji, sączków drogowych, przepustów drogowych podwykonawca robót budowlanych
16 KA-RO Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa geodezyjna usługodawca
17 Kaczmarek Malewo Sp. J - dostawa rur i studzienek drenarskich dostawca
18 Pekabex BET S.A. - dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
19 Zakłady Wapiennicze
LHOIST S.A.
- dostawa mączki wapiennej dostawca
20 Konsorcjum Stali S.A. - dostawa zbrojenia prefabrykowanego na obiekty inżynierskie dostawca
21 Polskie Kopalnie Granitu
Sp. z o.o.
- sprzedaż kruszywa łamanego dostawca
22 ViaCon Polska Sp. z o.o. - dostawa geowłóknin dostawca
23 STANEX Sp. z o.o. S.K. 17.10.2016 roboty budowalno-montażowe polegające na wykonaniu obiektów mostowych podwykonawca robót budowlanych
24 Jucha Beton Sp. z o.o. - sprzedaż mieszanki betonowej dostawca
25 Marek Sikora - zdeponowanie nadmiaru ziemi i gleby usługodawca
26 BETARD Sp. z o.o. - sprzedaż galanterii betonowej dostawca
27 FREEWAY SERVICE Ciepliński Spółka Komandytowa 03.11.2016 wykonanie oznakowania poziomego podwykonawca robót budowlanych
28 Jan Drozdowski EL-INSTAL 31.10.2016 roboty budowlano-montażowe elektryczne, teletechniczne i telematyczne podwykonawca robót budowlanych
29 PKP Energetyka S.A. 14.11.2016 przebudowa urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność PKP Energetyka S.A. podwykonawca robót budowlanych
30 PRI INŻBUD Sp. J 21.11.2016 zabezpieczenia wykopu, wykonanie projektu i wykonanie stalowych ścianek szczelnych podwykonawca robót budowlanych
31 "Kobex" Paweł Kober 08.12.2016 prace zbrojarskie wraz z robotami towarzyszącymi dalszy podwykonawca robót budowlanych
32 DESKBUD Sp. z o.o. - dzierżawa elementów deskowań i rusztowań usługodawca
33 BRAWOLEX Sp. z o.o. - transport kruszywa usługodawca
34 Usługi Transportowe Maciej Ośródka - transport kruszywa usługodawca
35 Cementownia WARTA S.A. - dostawa cementu portlandzkiego dostawca
36 AcelorMittal Distributions Poland Sp. z o.o. - dostawa zbrojenia dostawca
37 Impel Security Polska Sp. z o.o. - ochrona terenu budowy usługodawca
38 Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „Martel” Marek Dzieciuch 27.12.2016 przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kanalizacji światłowodowej, budowa światłowodów dalszy podwykonawca robót budowlanych
39 PGP BAZALT S.A. - dostawa kruszyw dostawca
40 PHU GOLMEX Eugeniusz Bednar - dostawa paliwa dostawca
41 DCAG Sp. z o.o. S.K.A. - dostawa żużla hutniczego dostawca
42 Usługi transportowe KOMAX Kodura - transport kruszywa usługodawca
43 DROCOMPLEX S.C. - ulepszenie gruntu usługodawca
44 Usługi sprzętowe Agnieszka Jasińska - zapewnienie sprzętu budowlanego usługodawca
45 Piekarnia PARMA DAWID 22.03.2017 wykonanie zasypek podwykonawca robót budowlanych
46 MANTRANS CHEŁMIŃSCY
Sp. z o.o.
- transport destruktu usługodawca
47 Impel Security Polska Sp. z o.o. - ochrona terenu Wytwórni Mas Bitumicznych usługodawca
48 Larix GARDEN Sp. z o.o. 20.12.2016 nasadzenia drzew i krzewów oraz elementy małej architektury podwykonawca robót budowlanych
49 WIMED Sp. z o.o. 05.04.2017 wykonanie oznakowania poziomego podwykonawca robót budowlanych
50 B2 Sp z o.o. 04.05.2017 dostawa i montaż łożysk podwykonawca robót budowlanych
51 Marek Sikora Roboty Ziemne - dostawa pospółki dostawca
52 ALPIDA Sp. z o.o. - dostawa elementów brukarskich dostawca
53 FREYSSINET Sp. z o.o. 21.04.2017 wykonanie sprężenia ustroju nośnego obiektu WD-1.8 podwykonawca robót budowlanych
54 DROBUD Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe Jankowski Grzegorz - dostawa piasku naturalnego kopanego dostawca
55 DWD System Sp. z o.o. 20.12.2016 montaż systemu odwodnienia obiektów inżynierskich podwykonawca robót budowlanych
56 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TEX-1 Adam Cichowlaz 13.03.2017 dostawa i montaż ogrodzenia podwykonawca robót budowlanych
57 INVEST-BUD EKO STAL Sp. z o.o. 03.04.2017 realizacja ekranów przeciwolśnieniowych podwykonawca robót budowlanych
58 STALPRODUKT S.A. 26.04.2017 dostawa i montaż barier energochłonnych drogowych i mostowych podwykonawca robót budowlanych
59 Elektromontaż S.A. 15.05.2017 wykonanie kompletnego systemu zarządzania ruchem podwykonawca robót budowlanych
60 Dragon Drog Dawid Stefankiewicz 16.05.2017 wykonanie robót brukarskich podwykonawca robót budowlanych
61 HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 05.06.2017 dostawa i montaż przepompowni podwykonawca robót budowlanych
62 Systemy i Technologie Sp. z o.o. - dostawa gzymsów polimerobetonowych dostawca
63 Stanisław Siuta "STANEX" Działalność Budowlana 28.06.2017 roboty mostowe - przeróbki podwykonawca robót budowlanych
64 BRIGA Joanna Teresińska 05.07.2017 umocnienie skarp, rowów, pasa dzielącego poprzez hydrosiew wraz z jednokrotnym koszeniem podwykonawca robót budowlanych
65 DARKBUD Dariusz Chojnacki 07.07.2017 ułożenie izolazcji z papy termozgrzewalnej podwykonawca robót budowlanych
66 SIEMENS Sp. z o.o. 04.08.2017 wykonanie systemu zarządzania ruchem dalszy podwykonawca robót budowlanych
67 BBR Polska Sp. z o.o. 09.08.2017 wykonanie dylatacji mostowej podwykonawca robót budowlanych
68 Mineral Polska Sp. z o.o. - sprzedaż mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm dostawca
69 MANTRANS CHEŁMIŃSCY
Sp. z o.o.
- transport piasku płukanego usługodawca
70 OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. - dostawa emulsji asfaltowej do skrapiarki dostawca
71 Impel Security Polska Sp. z o.o. - ochrona zaplecza OUS usługodawca
72 Usługi Transportowe - Handel - Henry Perski - transport mieszanek mineralno-asfaltowych usługodawca
73 POLOCHEM WOJCIECH MISIURNY - dostawa materiału WETFIX dostawca
74 REKON Monika Barańska 21.09.2017 wykonanie fundamentów i konstrukcji wporczych sla SZR dalszy podwykonawca robót budowlanych
75 DALMIN s.c. Henryk Stanek i Andrzej Wiliński - transport mieszanek mineralno-asfaltowych usługodawca
76 Przedsiębiorstwo wielobranżowe NICO Mariusz Stężała - transport mieszanek mineralno-asfaltowych usługodawca
77 Impel Security Polska Sp. z o.o. - ochrona zaplecza grupy bitumicznej usługodawca
78 VERBUD Sp. z o.o. 26.09.2017 wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych podwykonawca robót budowlanych
79 INTRAKT Sp. z o.o. 05.10.2017 wykonanie robót brukarskich na obiektach mostowych podwykonawca robót budowlanych
80 FHU MAX-POL Mrożek Paweł - transport grysów z kopalni usługodawca
81 FHU MAX-POL Mrożek Paweł - transport destruktu usługodawca
82 Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOMAX - wynajem sprzętu usługodawca
83 Z.U. Instaltech Hubert Perz 06.11.2017 montaż SZR dalszy podwykonawca robót budowlanych
84 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe UNIPAK - obsianie trawą terenów płaskich usługodawca
85 Przedsiębiorstwo PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROWERK" Sp. z o.o. 24.11.2017 wykonanie bariery szybkorozbieralnej podwykonawca robót budowlanych
86 Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy MOSKA Leszek Moska - wynajem sprzętu usługodawca
87 VIATECO Sp. z o.o. - dostawa stabilizatora mastyksu dostawca
88 Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOMAX 28.11.2017 wykonanie odwodnienia liniowego oraz montaż płotków dla płazów podwykonawca robót budowlanych
89 Patrycja Duraj Walasek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DUHEN-BIS" 11.12.2017 dostawa i montaż balustrad na obiektach podwykonawca robót budowlanych
90 FBSerwis S.A. - koszenie skarp i rowów oraz pasa rozdziału i terenów płaskich usługodawca