Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%


Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp:
41%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

45,68% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej *
45,68%

* obejmuje II raty płatności zaliczkowej