Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
44,85%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

52,06% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej *
52,06%

* obejmuje II raty płatności zaliczkowej