Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6,
45-085 Opole

tel.: 77 401 63 00
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Tomasz Podgórny


Inżynier

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

tel.: +48 32 256 40 52
fax.: +48 32 209 75 58

Inżynier Kontraktu: Witold Bogacki
Adres Biura Inżyniera:
ul. Przemysłowa 8
63-600 Kępno
e-mail: biuro@s11-obwodnicakepna.pl


Wykonawca

Budimex S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
e-mail: s11.kepno1@budimex.pl

Dyrektor Kontraktu: Artur Szymani
Adres Biura budowy:
ul. Ruchu Oporu 2,
63-600 Kępno