Aktualności - 3

18.05.2016 – NARADA TECHNICZNA

Dnia 18.05.2016r. w Wydziale Technologii GDDKiA O/Opole odbyła się narada techniczna. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z technologią robót oraz monitoringiem jakości.

10.05.2016 – RADA BUDOWY NR 6

Na Radzie Budowy nr 6, która odbyła się w dn. 10.05.2016 jak zwykle omówiono szczegółowo postęp prac realizowanych w minionym miesiącu. Ocenia się, że prace projektowe są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Programem. Konieczne będzie przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

04.05.2016 – OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI ZRID

W dn. 10.05.2016 opublikowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek I od km 0+764,87 do km 4+382,42.

27.04.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 16

Narada Koordynacyjna nr 16 odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016r. Na spotkaniu Wykonawca poinformował m.in., iż aktualnie trwa praca nad projektem wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi. Pierwsze projekty powinny być przekazane do zaopiniowania w połowie maja.

20.04.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 15

Piętnasta Narada Koordynacyjna odbyła się dnia 20 kwietnia 2016. Na spotkaniu Wykonawca poinformował, iż otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt geologiczno – inżynierski oraz że został złożony wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych.

14.04.2016 – RADA BUDOWY NR 5

Piąta Rada Budowy odbyła się dnia 12 kwietnia 2016 w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Katowicach. Na radzie podsumowano dotychczasowy postęp prac, zdefiniowano problemy i zagrożenia oraz przedstawiono działania przewidziane do realizacji w kolejnym miesiącu.

06.04.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 14

Dnia 06 kwietnia 2016r. miała miejsce Narada Koordynacyjna nr 14. Na spotkaniu omówiono dalszy plan robót projektowych. Poproszono Wykonawcę o uzupełnienie braków we Wniosku o Decyzję ZRID.

23.03.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 13

Narada Koordynacyjna nr 13 odbyła się w dn. 23.03.2016 w siedzibie GDDKiA o/Opole. Na spotkaniu omawiano tematy bieżące. Uzgodniono m.in., że konieczna będzie aktualizacja Harmonogramu prac projektowych dla celów monitoringu. Termin następnej narady koordynacyjnej wyznaczono na dzień 06.04.2016.

16.03.2016 – RADA BUDOWY NR 4

Rada Budowy nr 4 odbyła się dnia 16 marca 2016 w Biurze Inżyniera Kontraktu w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GDDKiA z Warszawy oraz Opola, a także przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy. Omówiono w szczególności dotychczasowy posęp prac projektowych. Zdaniem Wykonawcy zrealizowano wszystkie wymagane na obecnym etapie dokumenty; do opracowania pozostaje Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne. Kolejna Rada Budowy została zaplanowana na dzień 12.04.2016.

09.03.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 12

W dn. 09.03.2016 w siedzibie GDDKiA w Opolu odbyła się dwunasta Narada Koordynacyjna. Na spotkaniu podziękowano Wykonawcy za pełne zaangażowanie na etapie opracowania Projektu Budowlanego, co pozwoliło na złożenie w terminie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponadto omówiono zaawansowanie pozostałych elementów dokumentacji projektowej.

07.03.2016 – ZŁOŻENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID

W dniu 07.03.2016 Wykonawca przedłożył do Wojewody Wielkopolskiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożenie wniosku stanowi Kamień milowy nr 1, czyli określoną warunkami kontraktu wymaganą minimalną ilość wykonania, której osiągnięcie powinno nastąpić w terminie 5 miesięcy od daty rozpoczęcia kontraktu (czyli od dnia 07.10.2015).

26.02.2016 – RADA TECHNICZNA

W dniu 26.02.2016 w siedzibie GDDKiA w Opolu odbyła się Rada Techniczna z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. Spotkanie miało na celu odbiór dokumentacji z zakresu Projektu Budowlanego. Szczegółowo omówiono elementy projektu wymagające poprawek i uzupełnień.

17.02.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 11

Dnia 17 lutego 2016r. miała miejsce jedenasta Narada Koordynacyjna. Na spotkaniu przedstawiono postęp prac projektowych w odniesieniu do Programu oraz omówiono temat materiałów do wniosku o decyzję ZRID.

09.02.2016 – RADA BUDOWY NR 3

Trzecia Rada Budowy odbyła się dnia 9 lutego 2016r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Katowicach. Na Radzie omówiono dotychczasowy postęp prac oraz przedstawiono plan na kolejny miesiąc – wykonanie wszystkich prac projektowych, które wymagane są do złożenia wniosku o decyzję ZRID.

03.02.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 10

Dziesiąta Narada Koordynacyjna odbyła się dnia 3 lutego 2016r. Na spotkaniu przeanalizowano przedłożone dotychczas materiały oraz omówiono tematy związane z technologią.

27.01.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 9

Dnia 27 stycznia 2016r. odbyła się dziewiąta Narada Koordynacyjna. Na spotkaniu przeanalizowano dotychczasowe działania Wykonawcy w odniesieniu do Programu dla etapu prac projektowych.

20.01.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 8

Ósma Narada Koordynacyjna odbyła się dnia 20 stycznia 2016r. Na spotkaniu omówiono zaawansowanie w przygotowaniu składników wniosku o ZRID.

11.01.2016 - RADA BUDOWY NR 2

Druga Rada Budowy odbyła się dnia 11 stycznia 2016r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Katowicach. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy postęp prac projektowy oraz przedstawiono plan na kolejny miesiąc. W Radzie wzięli udział przedstawiciele GDDKiA z Warszawy, Opola i Poznania oraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Kolejna Rada Budowy odbędzie się 09.02.2016r.

23.12.2015 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 7

23-ego grudnia 2015r. w siedzibie opolskiego oddziału GDDKiA odbyła się siódma Narada Koordynacyjna. Na spotkaniu omówiono postęp prac projektowych w stosunku do Programu oraz przedstawiono terminy przekazania kolejnych materiałów.

Strony: 1, 2, 3