Aktualności - 1

17.05.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 47

Narada Koordynacyjna nr 47 obyła się w dniu 17 maja 2017. Na spotkaniu omówiono działania wykonywane w ubiegłym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień. Zakończono wykop w km 2+600 - 2+900. Zabetonowano poprzecznicę obiektu WS-3.5, Zakończono zasypki przepustów. Zakończono deskowanie obiektu WD-1.8, obecnie trwa zbrojenie ustroju nośnego. Zakończono budowę teletechniki w rejonie ronda DK11. Trwają prace związane z zasilaniem oświetlenia w rejonie Węzła Kępno.

09.05.2017 - RADA BUDOWY NR 16

Rada Budowy nr 16 odbyła się w dniu 09 maja 2017. Przed spotkanie odbyła się wizytacja Budowy, która pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z aktualnym stanem prowadzonych prac. Po wizytacji Kierownik Budowy omówił zakres prac wykonywanych w ubiegłym miesiącu. Realizowane były nasypy w 3 lokalizacjach. Zakończono odhumusowanie terenu Budowy. Zabetonowano segmenty PZS-1.2, wykonano montaż łożysk na WS-3.5, wykonywano rusztowanie oraz deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-1.8. Zakończono montaż wszystkich przepustów, prowadzono budowę kanalizacji teletechnicznej oraz zasilania, aktualne zaawansowanie to 60%.

24.04.2017 - 29.04.2017 ROBOTY DROGOWO - MOSTOWE

W danym tygodniu Wykonawca realizował następujące prace: budowa nasypów w km 1+100 do 1+400, km 3+200 do obiektu WS-3.5, oraz nasyp w końcowym odcinku budowy na uprzednio wykonanym materacu kamiennym, na obiektach mostowych wykonywano zasypki oraz przygotowano podłoże pod rusztowanie. Wykonawca planuje w dalszym ciągu wykonywać nasypy w w/w kilometrażach.

18.04.2017 - RADA BUDOWY NR 15

Rada Budowy nr 15 odbyła się dnia 18 kwietnia 2017. Przed spotkaniem odbyła się wizytacja Budowy, która pozwoliła uczestnikom spotkania ocenić aktualny stan robót. Prowadzono budowę nasypów w 3 lokalizacjach. Przygotowano podłoże pod rusztowanie i zasypki w rejonie WD-1.8. Zakończono montaż wszystkich przepustów. Zaawansowanie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz zasilania wynosi 50%. Prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej. Planowane jest wykonanie nasypów oraz warstw konstrukcyjnych drogi w rejonie WD-1.8.

12.04.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 46

Narada Koordynacyjna nr 46 odbyła się dnia 12 kwietnia 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy w ubiegłym tygodniu oraz przedstawił plan na przyszły. Trwa budowa nasypu z materiału zmagazynowanego w okresie zimowym. Zabetonowano poprzecznicę obiektu WS-3.5, trwa zasypka fundamentów. Zakończono budowę teletechniki i zasilania w rejonie ronda DK11.

04.04.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 45

Narada Koordynacyjna nr 45 miała miejsce w dniu 04 kwietnia 2017. Na spotkaniu omówiony został zakres działań wykonany w poprzednim tygodniu oraz przedstawiony plan na przyszły tydzień. Zakończony został materac geosyntetyczny w końcowym odcinku Budowy, wykonywane są nasypy,zabetonowano ostatki korpus WS-3.5, trwają zasypki wykopów, trwa budowa teletechniki oraz zasilania.

29.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 44

Narada Koordynacyjna nr 44 odbyła się w dniu 29 kwietnia 2017. Celem spotkanie było omówienie działań wykonanych oraz przedstawienie planu na przyszły tydzień. Realizowane są prace takie jak budowa nasypów za obiektem PZS - 1.2 oraz przed linią kolejową. Zabetonowano korpus P3 obiektu WS-3.5, trwa budowa teletechniki i zasilania.

22.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 43

Narada Koordynacyjna nr 43 miała miejsce dnia 22 marca 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań w ubiegłym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień.

14.03.2017 - RADA BUDOWY NR 14

Rada Budowy nr 14 odbyła się w dniu 14 marca 2017. Była to pierwsza Rada Budowy po okresie zimowym. Na spotkaniu omówiono zakres prac wykonywany w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz przedstawiono plan robót na marzec. Zwrócono szczególną uwagę na zabezpieczenie Budowy przed wiosenną migracją płazów - zamontowano tymczasowe płotki herpetologiczne.

07.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 42

Narada Koordynacyjna nr 42 miała miejsce dnia 07 marca 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na przeprowadzenie prac związanych z drenażem melioracyjnym, zasilaniem i kanalizacją kablową, betonowaniem 3 słupów oraz ostatniego fundamentu obiektu WS - 3.5.

28.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 41

Narada Koordynacyjna nr 41 odbyła się w dniu 28 lutego 2017. Na spotkaniu Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy. Wykonane zostało betonowanie trzech słupów oraz przyczółka obiektu WS - 3.5. W bieżącym tygodniu planowane jest betonowanie stopy i skrzydełka w/w obiektu. Dodatkowo prowadzone są prace przygotowawcze związane z materacem na końcowym odcinku budowy S11.

20.02.2017 - 24.02.2017 - PRACE DROGOWO MOSTOWE

W powyższym tygodniu Wykonawca prowadził prace związane z szalunkami przyczółków, podpór i skrzydełek obiektów WD-1.8 oraz WS-3.5. Dodatkowo zostały zabetonowane podpory obiektu WS-3.5. W robotach drogowych został wykonany wykop pod przepust P3 oraz zbrojenie płyty zespalającej na PZP 2.

13.02.2017 - 17.02.2017 - PRACE MOSTOWE

Wykonawca w powyższym terminie prowadził prace związane ze zbrojeniem oraz szalunkami obiektów WD-1.8 oraz WS-3.5. W przyszłym tygodniu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane jest betonowanie podpór i słupów.

07.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 40

Narada Koordynacyjna odbyła się w dniu 07 lutego 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań Wykonawcy tj. betonowanie dwóch stóp obiektu WS-3.5 oraz korpusu przyczółka obiektu WD-1.8.

01.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 39

Narada Koordynacyjna miała miejsce dnia 01 lutego 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań Wykonawcy w styczniu 2017. Pomimo trwającej przerwy zimowej, Wykonawca prowadził prace, których technologia nie jest uzależniona od niekorzystnych warunków pogodowych. Prowadzono wykopy gruntów w rejonie WD-1.8, oraz zbrojenie i deskowanie obiektów mostowych.

23.01.2017 - 26.01.2017 - PRACE DROGOWO MOSTOWE

Wykonawca prowadził wykop w km 2+030 - 2+150 strona lewa projektowa. Wykonywane było zbrojenie przyczółków i skrzydeł obiektu WD-1.8 oraz prace szalunkowe fundamentu P3 na obiekcie WS-3.5.

Strony: 1, 2, 3