Podstawowe informacje

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek I

Kontrakt nr: GDDKiA O/Op-D-3/75-418-42/14
Z dnia: 07.10.2015 r.
Wartość Kontraktu (netto): 53.677.000,00 PLN
Wartość Kontraktu (brutto): 66.022.710,00 PLN
Termin realizacji: 07.10.2015 – 07.08.2018
Termin rozpoczęcia budowy: listopad 2016
Termin zakończenia budowy: maj 2018

Celem inwestycji jest:

  • skomunikowanie dróg S8 i DK11, poprzez istniejący węzeł „KĘPNO - KRĄŻKOWY”;
  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Zaawansowanie prac


Zaawansowanie prac projektowych
Postęp:
100%


Zaawansowanie rzeczowe
Postęp:
100%


Zaawansowanie finansowe kontraktu
98,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
98,15%


Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole

Kierownik Projektu: Tomasz Podgórny


Inżynier

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10, 40-877 Katowice

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E, 40-467 Katowice

Inżynier Kontraktu: Witold Bogacki
Adres Biura Inżyniera: ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno


Wykonawca

Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Dyrektor Kontraktu: Artur Szymani
Adres Biura budowy: ul. Ruchu Oporu 2, 63-600 Kępno